คำถามที่พบบ่อย

FAQ
ประกันชีวิต+สุขภาพ

1.แจ้งข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้ทาง Line official เพื่อเสนอราคาและอธิบายรายละเอียด โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ
1.1 ชื่อ-สกุล
1.2 วัน/เดือน/ปี เกิด
1.3 อาชีพ
1.4 เพศ
1.5 มีโรคประจำตัวไหม
1.6 ข้อมูล/แผนประกันที่ต้องการสอบถาม

FAQ

เราจะดำเนินการขอประวัติการรักษาทั้งหมดให้ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

1. เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบด้วย (1 ชุดต่อ 1 โรงพยาบาล)
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.2 เอกสารขอประวัติสุขภาพ

“รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับ BLA เท่านั้น” และเซ็นด้วยปากกาน้ำเงิน เท่านั้น


2. รบกวนส่งเอกสารทั้งหมดมาทางอีเมลและไปรษณีย์เพื่อดำเนินการขอประวัติ
2.1 อีเมล pongpawan@wunlawealth.com และ
2.2 ที่อยู่ นายพงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์ 77/88 มบ.พฤกษาวิลเลจ 7 ซ.ประชาอุทิศ 90 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร 080-294-5216

*รบกวนส่งเอกสารด้วยระบบลงทะเบียนเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย

3. การขอประวัติจะใช้เวลา 7-14 วัน ขึ้นกับจำนวนคิวของแต่ละโรงพยาบาล เมื่อขอประวัติเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง Line Official

4. เมื่อประวัติถึงบริษัทแล้วใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-4 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละเคส หากมีประวัติอยู่แล้ว ความเป็นไปได้ของผลพิจารณามีดังนี้
4.1 รับประกัน ถึงแม้จะมีประวัติสุขภาพอยู่แล้ว (โดยส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อย เช่น ภูมิแพ้อากาศ หรือรักษาหายขาดแล้ว โดยอ้างอิงจากเอกสารใบรับรองแพทย์เท่านั้น)
4.2 รับประกันและมีข้อยกเว้น คุ้มครองทุกโรคยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน
4.3 รับประกันและเพิ่มเบี้ย ส่วนใหญ่มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความดัน เบาหวาน เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงในการรับประกันเพิ่มขึ้น
4.4 ไม่สามารถรับประกันได้

FAQ
บริการวางแผนภาษี/วางแผนการเงินครบวงจร

ค่าใช้จ่ายในการวางแผนภาษีคิดตามระดับความยาก-ง่าย และความซับซ้อนของเอกสารที่ต้องการใช้ โดยเราคิดค่าบริการเป็นสัดส่วน 10-20% ของเงินคืนภาษีที่เราสามารถทำได้จากความสามารถของทีมงานเรา โดยค่าใช้จ่ายในการวางแผนนี้ยังไม่รวมค่าสินค้าทางการเงินเพื่อใช้ในการวางแผน

อย่างไรก็ตาม เราจะขอข้อมูลทางการเงินเพื่อไปวางแผนและตีราคาก่อนที่จะนำเสนอแผนดังกล่าวให้กับคุณ และจะแจ้งกลับภายใน 3 วันเพื่อป้องกันข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

***ข้อมูลทางการเงินของลูกค้าทุกคนจะถูกเก็บเป็นความลับ