WunLaWealth team picture

ทีมของเรา

“วัน-ละ-Wealth”

“เราอยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคั่งและมั่นคงทางด้านการเงินในภาวะเศรษฐกิจ”

ร่วมงานกับเรา คลิก!

VISION

“เราอยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคั่งและมั่นคงทางด้านการเงินในภาวะเศรษฐกิจ”

MISSION

สร้างนักวางแผนการเงินมืออาชีพระดับ CFP® และ MDRT® ที่ความรู้ความสามารถแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)


รางวัลทีม WunLaWealth

ที่ปรึกษาการเงินระดับ MDRT®

Team

WunLaWealth

ทีมของเราให้ความสำคัญกับความหลากหลาย เพราะทีมของเรามีที่ปรึกษาจากหลายวิชาชีพ เช่น นักวิทยาศาสตร์ เจ้าของธุรกิจ นักบิน และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้เรามีจุดเด่นในเรื่องการให้บริการแบบเฉพาะกลุ่ม Niche market เพราะไม่มีใครเข้าใจเราดีเท่าคนที่อยู่ในแวดวงหรือกลุ่มสังคมเดียวกัน

Fluke 1200 675
พงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์
Sirirak

ศิริรักษ์ คล่องแคล่ว

Mom

ชุติกาญจน์ เศรษฐ์ธนันท์

DSC01275 1

พีรวัส ฟากวิลัย

Dad

ทวีรัชต์ เศรษฐ์ธนันท์

WLW blue bg
wunlawealth logo

โสภา ภูมิวิจิตรชัย

WLW blue bg
wunlawealth logo

รุ่งสิทธิ์ ตันติวลัยรักษ์

wunlawealth logo
wunlawealth logo

รุ่งทิพย์ วณิชพันธ์

wunlawealth logo
wunlawealth logo

นภลณรร วิเศษสมบัติ

wunlawealth logo
wunlawealth logo

ศิววรรณ พูลพันธุ์

wunlawealth logo
wunlawealth logo

ชนาธิป คงสุนทรกิจ

wunlawealth logo
wunlawealth logo

ความภาคภูมิใจของเรา


ร่วมงานกับเรา คลิก!