บริการบรรยายและเวิร์คช็อปด้านวางแผนการเงิน

รับจัดกิจกรรมบรรยายและ Workshop วางแผนการเงิน

ค้นพบเวิร์คช็อปวางแผนการเงินที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าคนไทยทุกคนมีความรู้การเงิน และสามารถวางแผนการเงินให้ตัวเองได้ เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแค่ไหนกันนะ

แต่การหาความรู้ตามเว็บ ตามสื่อช่องทางต่างๆมักเป็น”ก้อนๆ” นำมาปะติดปะต่อกัน และนำไปใช้จริงไม่เป็น

ดังนั้นทีม WunLaWealth® จึงช่วยจัดกิจกรรมการบรรยายและ Hands-on workshop

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน พอฟังจบแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง ทันที!

ตัวอย่างหัวข้อที่เคยบรรยาย และหน่วยงานที่เคยบรรยาย

หัวข้อในการรับบรรยายของเรา
(สามารถบรรยายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังฤษ)

– การวางแผนภาษี
– การวางแผนการลงทุน
– การวางแผนภาษีสำหรับแพทย์และทันตแพทย์
– การวางแผนการเงินสำหรับเด็กจบใหม่

– Tax and Financial Planning for Expats
– การวางแผนภาษีสำหรับผู้บริหาร
หรือแล้วแต่โจทย์ที่ผู้สนใจต้องการให้ไปบรรยายได้เลยครับ

แต่ละกิจกรรมของเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 1.5 ชั่วโมง/ครั้ง

***HR สามารถนำไปใช้เป็น KPI ประจำปีได้อีกด้วย***

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT บางมด)
CENTEX SHRIMP

ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยไปบรรยาย

  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สถานบันวิจัยแสงซินโครตรอน
  • บจ.ฟิวชั่น ฟาร์ อีสต์ จำกัด
  • บจ.Seven Peaks Software (ประเทศไทย) จำกัด
  • บจ.ดาสโก้

ตัวอย่างภาพจากกิจกรรมการบรรยายของเรา

อัตราค่าบริการของเรา

กิจกรรมบรรยายหัวข้อทั่วไป

3,000​ ฿

กิจกรรมบรรยายหัวข้อเฉพาะทางและหัวข้อ DIY

5,000 ฿

นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันกลุ่มด้วยเช่นกันครับ