ounjai 1

อุ่นใจโรคร้าย – ประกันมะเร็งเบี้ยคงที่ เจอจ่ายถึง 90 ปี

Promotion เด็ดประจำเดือน!

โปรโมชั่นกรุงเทพประกันชีวิต แจกบัตรโลตัส lotus gift voucher

BLA อุ่นใจโรคร้าย

บีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย คือประกันมะเร็งและโรคร้ายแบบเจอ-จ่าย ประกัน มะเร็ง เบี้ยคงที่ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือบุตรผู้ต้องการซื้อประกันสุขภาพผู้สูงอายุให้บิดาหรือมารดาพร้อมสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพบิดามารดาได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

อุ่นใจโรคร้าย ประกันโรคร้ายสำหรับผู้สูงอายุ

จุดเด่น

เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา – หมดกังวลเรื่องเบี้ยแพงในอนาคต

โดยปกติแล้วประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรง เบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี หรือ 5 ปีแล้วแต่สินค้า แต่ประกันอุ่นใจโรคร้ายตัวนี้เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ส่งถึงอายุ 90 ปี

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ – ทำได้ถึงอายุ 75 ปี

โดยปกติแล้วประกันสุขภาพ ชีวิต หรือโรคร้ายมักจะรับผู้ทำประกันอายุมากสุดประมาณ 70 ปี แต่ประกันอุ่นใจโรคร้ายใจดีที่สมัครได้ถึงอายุ 75 ปี่ (อายุ 75 ปีไม่เกิน 6 เดือน) จึงทำให้เป็นที่สนใจของบุคคลกลุ่มที่มีอายุ

โรคร้ายแรงคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ – จ่ายทั้งมะเร็งระยะไม่ลุกลามและลุกลาม

ในตลาดปัจจุบัน ประกันมะเร็งและโรคร้ายในส่วนที่คุ้มครองมะเร็ง จะเจอจ่ายหากเข้าข่ายเป็นมะเร็งระยะลุกลามเท่านั้น (stage 3-4) แต่แผนนี้เจอจ่ายหากตรวจพบเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลามด้วย (stage 1-2)

เบี้ยทั้งหมดไม่ใช่เบี้ยทิ้ง

เกือบ 100% ในตลาดเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันมะเร็งและโรคร้ายแรงมักเป็นเบี้ยทิ้ง แต่ BLA อุ่นใจโรคร้ายไม่ใช่เบี้ยทิ้งทั้งหมด โดยจุดที่มูลค่าของกรมธรรม์จะมากสุดช่วงอายุประมาณ 80-82 ปี ในบุคคลกลุ่มที่อายุน้อย


แผนประกันนี้เหมาะกับ

1. ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน-อายุมากและต้องการความคุ้มครองโรคร้าย

เนื่องจากแผนประกันโรคร้ายแบบเจอ-จ่ายนี้สามารถทำได้มากที่สุดอายุ 75 ปี และในปัจจุบันประกันมะเร็งและสุขภาพของหลายๆที่รวมถึงของที่กรุงเทพประกันชีวิตเองด้วย หลายๆแผนจำกัดอายุสมัครประกันที่ 70 ปี เลยสมัคาไม่ได้ แต่สมัครแผนนี้ได้

2. ผู้ที่กลัวเบี้ยประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นทุกปี กลัวส่งไม่ไหว

โดยทั่วไปแล้วเบี้ยประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงจะเพิ่มขึ้นทุก 5 ปีและ 1 ปีตามลำดับ แต่แผน BLA อุ่นใจโรคร้ายนั้น คงที่ตลอดสัญญา ทำให้เราสามารถวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายได้ตลอดสัญญา

3. บุตรที่ต้องการซื้อประกันโรคร้ายให้บิดามารดา และ/หรือ ใช้สิทธิ์ทางภาษีลดหย่อนประกันสุขภาพบิดามารดา

จากประสบการณ์ที่แนะนำแผนนี้ให้ลูกค้ามาหลายท่าน ลูกค้าหลายท่านที่เป็นบุตรเห็นว่าแผนนี้ตอบโจทย์เนื่องด้วยเหตุผลข้อที่ 1. เนื่องด้วยเรื่องอายุเริ่มต้นในการทำประกันที่แผนอื่นๆมักไม่รับแล้ว นอกจากนี้บุตรยังสามารถนำประกันฉบับนี้ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนประกันสุขภาพบิดามารดาได้อีกด้วย (ลดหย่อนตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท)

เงื่อนไข: บิดาหรือมารดาจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี (ไม่จำกัดว่าจะต้องอายุเท่าไหร่ ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้)


รายละเอียดและตารางเบี้ย

ประกันมะเร็ง แผนบีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7
ประกันชีวิต (บีแอลเอ อุ่นใจ)50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000
ประกันโรคร้าย (บีแอลเอ อีซี แคร์)100,000200,000300,000400,000500,000750,0001,000,000
ตัวอย่างอัตราเบี้ยของเพศชาย
อายุ 30 ปี1,9662,8083,6504,4925,3347,4399,544
อายุ 50 ปี3,7285,4257,1228,81910,51614,75919,001
อายุ 70 ปี9,40413,46617,52821,59025,65235,80745,962
ตัวอย่างอัตราเบี้ยของเพศหญิง
อายุ 30 ปี1,9702,9533,9364,9195,9028,36010,817
อายุ 50 ปี3,6825,6127,5429,47211,40216,22721,052
อายุ 70 ปี9,09613,59218,08822,58427,08038,32049,560
บีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย เบี้ยประกัน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-75 ปี และคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี (จ่ายเบี้ยทุกปี)

แผนมีมากสุด 7 แผนให้เลือก เราสามารถซื้อความคุ้มครองได้มากกว่า 1 ฉบับ แต่จำกัดวงเงินความคุ้มครองโรคร้ายสูงสุด 3,000,000 บาท

แผนโรคร้ายนี้ขายเป็นแพคเกจ: ประกันชีวิต + โรคร้าย ดังนั้นจึงไม่ต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่ม


แผนประกันนี้ทำงานยังไง

จากที่หลายๆท่านเห็นว่าแผนประกันนี้ขายเป็นแพคเกจระหว่างประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ยกตัวอย่าง เช่น นางสาว B อายุ 50 ซื้อประกัน BLA อุ่นใจโรคร้ายแผน 7 (ทุนชีวิต 50,000 และคุ้มครอง 11 โรคร้าย 1,000,000 บาท)
ชำระเบี้ยคงที่ทุกปี 21,XXX บาทจนถึงอายุ 90 ปี

กรณีที่ 1: เสียชีวิตจากโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ 1 ใน 11 โรคดังกล่าว หรือ มีชีวิตอยู่จนครบ 90 ปี

ได้รับเงิน 50,000 บาท (100% ของทุนชีวิต)

กรณีที่ 2: ป่วยเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม

ได้รับเงินก้อน 200,000 บาท (20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)ก่อน และหากระหว่างการรักษามะเร็งเกิดพัฒนาเป็นชนิดลุกลาม แผนประกันนี้จะจ่ายอีก 80% ที่เหลือคือ 800,000 บาท

กรณีที่ 3: ป่วยเป็นโรคร้ายแรง 1 ใน 11 โรค(ยกเว้นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม)ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ได้รับเงินก้อน 1,000,000 บาท (100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) หลังจากที่จ่ายเงินก้อนตามที่บริษัทตกลงไว้แล้ว ประกันในส่วนของโรคร้ายจะจบ แต่ความคุ้มครองประกันชีวิตจะยังคุ้มครองต่อหากส่งเบี้ยต่อเนื่อง

กรณีที่ 3: ป่วยเป็นโรคร้ายแรง (เช่น มะเร็งระยะลุกลาม) และเสียชีวิต

ได้รับเงินก้อน 1,000,000 บาท (100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) ก่อน หากเสียชีวิตจะได้รับเงินอีก 50,000 บาท (100% ของทุนชีวิต)


สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนประกันสุขภาพบิดา/มารดาได้

เราสามารถซื้อแผนบีแอลเอ อุ่นใจโรคร้ายให้บิดามารดาเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพบิดามารดาได้ โดยสามารถลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ความคุ้มครองประกันอุ่นใจโรคร้ายไม่พอ?

ปรึกษาเราฟรี

Fluke 640 640
line add friend

ทีมงานจะติดต่อท่านกลับภายใน 30 นาที

หรือต้องการโทรสอบถามที่เบอร์ 080-294-5216

คำถามที่พบบ่อย

ประกันคุ้มครองโรคร้าย หากตรวจพบจะสามารถเคลมทุกที่ได้พร้อมกัน แต่หากเป็นประกันสุขภาพปกติที่จ่ายเป็นค่ารักษา จะต้องเบิกค่ารักษาของบริษัทหนึ่งให้เต็มก่อน ส่วนต่างหรือส่วนเกินจึงจะสามารถไปเบิกกับบริษัทที่สองได้

จากประสบการณ์ในการขายแผนอุ่นใจโรคร้ายให้กับลูกค้าหลายช่วงอายุ แม้ว่าโบรชัวร์จะไม่ต้องตรวจสุขภาพ ในความเป็นจริง หากอายุต่ำกว่าประมาณ 50 ปีและไม่มีโรคประจำตัวอาจไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่หากมีอายุมาก เช่น 70 ปี และมีความดันหรือเบาหวาน บริษัทจะให้ท่านไปตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน

Similar Posts