BLA Value Health Kids

BLA Value Health Kids – ประกันสุขภาพเด็ก by ตัวแทนคุณภาพ MDRT กรุงเทพประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพลูกน้อย กรุงเทพประกันชีวิต BLA Value Health Kids
ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพลูกน้อย กรุงเทพประกันชีวิต BLA Value Health Kids

รางวัล Best Health Insurance for Kids จากงาน Amarin Baby & Kids Awards 2023

ประกันเด็ก BLA Value Health Kids จากกรุงเทพประกันชีวิตได้รับรางวัล Best Health Insurance for Kids ประกันสุขภาพตอบโจทย์แม่และเด็ก จากงาน Amarin Baby & Kids Awards 2023
ประกันเด็ก BLA Value Health Kids จากกรุงเทพประกันชีวิตได้รับรางวัล Best Health Insurance for Kids ประกันสุขภาพตอบโจทย์แม่และเด็ก จากงาน Amarin Baby & Kids Awards 2023 เครดิต: กรุงเทพประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็กของกรุงเทพประกันชีวิตที่ “ผู้ปกครองไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพคู่กับเด็ก” อีกต่อไป! มาพร้อมแผนเหมาจ่ายและ deduct ที่ตอบโจทย์ทุกครอบครัว

ถ้าจะถามว่าซื้อประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 ที่ไหนดี … บอกเลย ต้องกรุงเทพประกันชีวิต! และเราจะบอกคุณว่าเพราะเหตุใด!

จุดเด่น

  • ไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพคู่กับผู้ปกครอง (สำหรับเด็กแรกเกิด) – เพราะว่าแต่ก่อนหากผู้ปกครองอยากซื้อประกันสุขภาพให้เด็กทารก ผู้ปกครองจะต้องทำประกันสุขภาพพร้อมลูกน้อย หรือจะต้องมีประกันสุขภาพกับบริษัทนั้นๆอยู่ก่อนแล้ว
  • มีความหลากหลาย: แผน 2000-3000 (ไม่เหมาจ่าย); แผน 4000-5000 (เหมาจ่าย)
  • เลือกได้ระหว่างแผนมี/ไม่มี deduct – หากเบี้ยประกันสุขภาพเด็ก(โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) เบี้ยประกันสุขภาพจะค่อนข้างสูง หากเบี้ยแพงเกินงบของเรา เราสามารถเลือกเป็นแบบ deduct ไว้ได้ อาจจะ 5,000 บาท หรือ 10,000 บาทต่อครั้ง เป็นต้น

*ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อแผน BLA Value Health Kids deduct ไว้ 5,000 บาท; deduct หรือมีส่วนรับผิด หมายความว่า ประกันสุขภาพตัวนี้จะเริ่มทำงานต่อเมื่อมีคนจ่ายส่วนแรกให้แล้ว 5,000 บาท (เช่นอาจจะจ่ายเอง เบิกจากสวัสดิการบริษัท หรือประกันสุขภาพฉบับอื่นเป็นต้น) ดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่า 5,000 บาท BLA Value Health Kids จะเป็นออกค่าใช้จ่ายให้ลูกของเราตามวงเงินหรือแผนตามที่ท่านเลือก

เหมาะกับใคร?

BLA Value Health Kids เหมาะกับครอบครัวที่กำลังมองหาประกันสุขภาพให้ลูกที่อายุไม่เกิน 10 ปี เพราะในสมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมีอยู่มาก และจากประสบการณ์เด็กมักเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งเนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ ซึ่งอาจกระทบเงินในกระเป๋าเรามาก

ดังนั้นหากวางแผนจัดการความเสี่ยงผ่านประกันสุขภาพลูกน้อย หรือประกันสุขภาพเด็ก อาจเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงให้เราได้ดีกว่าแบกรับความรับความเสี่ยงไว้เอง


รายละเอียดประกันสุขภาพลูกน้อย BLA Value Health Kids

(3) หมายความว่า หากเราซื้อแผน 4000 ขึ้นไปแล้วเกิดการเจ็บป่วย แต่ไม่ได้เบิกประกันสุขภาพ BLA Value Health Kids เลย (เช่น อาจจะเบิกสวัสดิการผู้ปกครองได้หมด) ก็จะได้รับชดเชยคืนละ 1,000 บาท เป็นต้น (รายละเอียดตามตารางผลประโยชน์ด้านล่าง)

รายละเอียดประกันสุขภาพลูกน้อย BLA Value Health Kids

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพเด็ก BLA Value Health Kids
ประกันสุขภาพเด็ก BLA Value Health Kids

โดยแผน BLA Value Health Kids จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คล้ายกับ BLA Value Health

1.แผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย = แผน 4000, 5000
แผน 4000 = ค่าห้อง 4,000/คืน, เหมาจ่ายค่ารักษา+ค่าผ่าตัด รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งนึง
แผน 5000 = ค่าห้อง 5,000/คืน, เหมาจ่ายค่ารักษา+ค่าผ่าตัด รวมกันไม่เกิน 400,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งนึง

2.แผนประกันสุขภาพ ไม่เหมาจ่าย = แผน 2000, 3000
แผนค่าห้อง 2,000 และ 3,000 บาทตามลำดับ โดยแต่ละแผนจะจำกัดวงเงินในแต่ละหมวด


ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกัน

ตารางอัตราเบี้ยประกันสุขภาพลูกน้อย BLA Value Health Kids
ตารางเบี้ย BLA Value Health Kids
ตารางอัตราเบี้ยประกันสุขภาพลูกน้อย BLA Value Health Kids รับผิด 5,000
ตารางอัตราเบี้ยประกันสุขภาพลูกน้อย BLA Value Health Kids รับผิด 5,000
ตารางอัตราเบี้ยประกันสุขภาพลูกน้อย BLA Value Health Kids รับผิด 5,000
ตารางอัตราเบี้ยประกันสุขภาพลูกน้อย BLA Value Health Kids รับผิด 10,000

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 ราคาอ้างอิงจากเอกสารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากเด็กอายุเกิน 10 ปี จะมีอีกแผนที่รองรับชื่อว่า BLA Value Health


ข้อควรทราบ

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (ข้อ 4.3-4.4 ในโบรชัวร์) จ่ายตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทยสภา ที่ 90 เปอร์เซนไทล์

หมายความว่า การผ่าตัดแต่ละประเภท แต่ละรพ.จะคิดค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน โดยกรุงเทพประกันชีวิตจะจ่ายตามค่าธรรมเนียมแพทย์สูงสุดตามที่ระบุไว้ (90 เปอร์เซนไทล์ ไม่ใช่ 90% ของค่าผ่าตัด)

แปลไทยเป็นไทยก็คือ การผ่าตัดแต่ละอย่าง จะมีค่าธรรมเนียมแพทย์สูงสุดที่กรุงเทพประกันชีวิตจ่าย (Percentile 90) ในคอลัมน์สุดท้าย โดยหากรพ.คิดค่าธรรมเนียมเกินกว่านี้ ก็อาจมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นมาด้วยเล็กน้อย

ตัวอย่างอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทยสภา 2563
ตัวอย่างอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทยสภา 2563

โดยการคิดค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด จากที่คุยกับเพื่อนที่เป็นหมอ รพ.นั้นๆจะเป็นผู้กำหนด และจากประสบการณ์ ถ้าเป็นรพ.ทั่วไป แทบจะไม่มีส่วนต่างเลย แต่ตัวที่อาจมีส่วนต่าง(ค่าธรรมเนียมเกิน) จะเป็นกลุ่มรพ.5 ดาวมากๆเช่น รพ.บำรุงราษฎร์ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียด/ปรึกษาเราฟรี

คลิก ADD LINE!

Fluke 640 640
line add friend

โทร 080-294-5216
อีเมล contact@wunlawealth.com

https://www.youtube.com/watch?v=Fu8P-yLEbWs&ab_channel=LittleMonsterFamily

Similar Posts