สมัครประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กรุงเทพประกันชีวิต กรุงเทพประกันภัย msig

สมัครประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน: ประกันสุขภาพกลุ่ม vs ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (กรุงเทพประกันชีวิต กรุงเทพประกันภัย MSIG edition)

1. ประกันกลุ่ม คืออะไร

ประกันกลุ่มเป็นประเภทหนึ่งของประกันภัยที่มีไว้เพื่อคุ้มครองกลุ่มคนภายในองค์กรหรือบริษัท ประกันนี้มักจะรวมถึงประกันกลุ่มพนักงาน, ประกันสุขภาพกลุ่ม, และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมกลุ่มคนจำนวนมาก ประกันกลุ่มมักเป็นส่วนสำคัญของสวัสดิการที่องค์กรนำเสนอให้กับพนักงาน

1.1 ประกันกลุ่ม มีอะไรบ้าง

 1. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม: มุ่งเน้นการคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สำหรับพนักงาน สิ่งนี้รวมถึงค่ารักษาพยาบาล, ค่าผ่าตัด, ค่ายา, และบริการทางการแพทย์อื่นๆ (โดยจะต้องซื้อผ่านบริษัทประกันชีวิต เช่น กรุงเทพประกันชีวิต)
 2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ครอบคลุมในกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นี่คือการปกป้องเพิ่มเติมที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกมั่นใจขณะทำงาน (โดยจะต้องซื้อผ่านบริษัทประกันวินาศภัย เช่น กรุงเทพประกันภัย MSIG)

ประกันกลุ่มเป็นส่วนสำคัญของแผนสวัสดิการพนักงานในองค์กรหลายแห่ง และมีความสำคัญในหลายมิติ, ไม่ว่าจะเป็นในด้านของประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, หรือแม้แต่ประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน. นอกจากนี้, ผลิตภัณฑ์เช่น ประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและความอุ่นใจให้กับพนักงานและองค์กร.

1.2 ประโยชน์ของประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน

 1. ความคุ้มครองที่กว้างขวาง: ประกันกลุ่มมักครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ, ทำให้พนักงานมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าประกันส่วนบุคคล.
 2. ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า: เนื่องจากเป็นการซื้อประกันในรูปแบบกลุ่ม, พนักงานมักจะได้รับอัตราค่าประกันที่ต่ำกว่าหากซื้อเป็นรายบุคคล.
 3. การเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้น: ประกันกลุ่มมักมีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่กว้างขวาง, ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีและรวดเร็ว.

1.3 ประโยชน์ของประกันกลุ่มสำหรับองค์กร

 1. ดึงดูดและรักษาพนักงาน: การมีประกันกลุ่มเป็นสวัสดิการที่ทำให้องค์กรน่าสนใจสำหรับพนักงานปัจจุบันและอนาคต.
 2. ลดความรับผิดทางการเงิน: ในกรณีที่พนักงานประสบปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุ, ประกันกลุ่มช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่องค์กรต้องรับผิดชอบ.
 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร: การให้ความสำคัญกับสวัสดิการพนักงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการดูแลจากองค์กร.

1.4 การเลือกประกันกลุ่มที่เหมาะสม

เมื่อเลือกประกันกลุ่ม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความต้องการของพนักงานและลักษณะขององค์กร มากไปกว่านั้นคือเรื่องการเลือกบริษัทที่ใหญ่ มั่นคง และไว้ใจได้ผ่านบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงเช่น กรุงเทพประกันชีวิต กรุงเทพประกันภัย และ MSIG มักมีตัวเลือกที่หลากหลายและแผนที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร การเลือกแผนที่เหมาะสมไม่เพียงแต่เป็นการลงทุนที่ดีต่อพนักงาน แต่ยังเป็นการลงทุนที่ดีต่อองค์กรเองด้วย

2. ตัวอย่างแผนประกันกลุ่ม

ถาม: ทุกคนต้องเลือกแผนเดียวกันไหม
ไม่ สามารถระบุแพคเกจที่แตกต่างกันได้สำหรับแต่ละตำแหน่ง

2.1 แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (กรุงเทพประกันชีวิต)

สามารถใช้แผนเดียวกันกับบริษัทที่เคยทำประกันกลุ่มมาก่อนแล้ว โดยความแตกต่างระหว่าง 2 แผนนี้มีเพียงแค่เรื่องเบี้ยที่ลดลงเล็กน้อยหากจำนวนคนเอาประกันมาก (การเฉลี่ยภัยความเสี่ยง)

 • รับประกันได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปี

2.1.1 สำหรับจำนวนคน 5-100 คน

สำหรับแผนขั้นต่ำ 5 คนจะไม่สามารถ mix and match แผนได้ จะต้องเลือกแผน 1 (ทั้งหมด) แผน 2 (ทั้งหมด) หรือแผน 5 (ทั้งหมด) ตามแพคเกจใหญ่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ประกันสุขภาพกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิตสำหรับ SME ขั้นต่ำ 5 คน
ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม 5-100 คน กรุงเทพประกันชีวิตสำหรับ SME ผู้ประกอบการรายย่อย

2.1.2 สำหรับจำนวนคน 10-50 คน

สามารถ MIX AND MATCH ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแผน 1 ทั้งหมด แผน 2 ทั้งหมด สามารถเลือกทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะบางแผนได้ แต่ว่าจะต้องมีประกันชีวิตยืนพื้นไว้เสมอ
เช่น
ประกันชีวิตเอาแผน 2 – 200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแผน 5 – 50,000 บาท
ทันตกรรมแผน 3 – 2,500 บาท

เป็นต้น

สมัครแผนประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิตแบบยังไม่เคยทำประกันกลุ่มมาก่อน
ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม 10-50 คน กรุงเทพประกันชีวิต

2.1.3 สำหรับจำนวนคน 51-100 คนขึ้นไป

สามารถ MIX AND MATCH ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแผน 1 ทั้งหมด แผน 2 ทั้งหมด สามารถเลือกทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะบางแผนได้ แต่ว่าจะต้องมีประกันชีวิตยืนพื้นไว้เสมอ
เช่น
ประกันชีวิตเอาแผน 2 – 200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแผน 5 – 50,000 บาท
ทันตกรรมแผน 3 – 2,500 บาท

เป็นต้น

สมัครแผนประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิตแบบยังไม่เคยทำประกันกลุ่มมาก่อน
ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม 51-100 คน กรุงเทพประกันชีวิต

2.2 ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (MSIG/กรุงเทพประกันภัย)

2.2.1 MSIG

 • ขั้นต่ำ 5 คน
สมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม MSIG
สมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม MSIG

2.2.2 กรุงเทพประกันภัย

 • ขั้นต่ำ 20 คน
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มกรุงเทพประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มกรุงเทพประกันภัย

3. เอกสารประกอบการโค้ดเบี้ย สำหรับบริษัทที่เคยทำประกันกลุ่มแล้ว

3.1 เบี้ยประกันที่จ่ายปีล่าสุด
3.2 ยอดการเคลมประกัน 2 ปีล่าสุด

4. การแจ้งเข้าใหม่ ลาออก เปลี่ยนแปลงของพนักงานประกันกลุ่ม

สามารถแจ้งระหว่างทางใหม่ได้ และจะรวบรวมเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่ม-ได้คืน คือตอนครบสัญญากรมธรรม์ทีเดียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเรา

Fluke 640 640
line add friend

โทร 080-294-5216
อีเมล contact@wunlawealth.com


5. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ชาวต่างชาติสามารถทำประกันกลุ่มได้ไหม

ได้ ตราบใดที่มีเอกสาร work permit เท่านั้น ไม่สามารถใช้เอกสารอื่นๆแทนได้

ประกันกลุ่มต้องเลือกแผนเดียวกันทั้งหมดไหม

ไม่ สามารถระบุแพคเกจที่แตกต่างกันได้โดยขึ้นกับตำแหน่ง
ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้บริหาร เลือกแผน Premium
พนักงานทั่วไปเลือกแผนเริ่มต้น เป็นต้น

ประกันกลุ่มใช้งานอย่างไร

ยื่นบัตร care card ที่หน้าเคานเตอร์โรงพยาบาลได้เลย หรืออาจแค่แจ้งเลขบัตรประชาชนอย่างเดียวก็พอ

สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต
สามารถโหลดแอพ Bangkok Life ‘GMC’ เพื่อดูรายละเอียดความคุ้มครองของท่านได้จากในแอพ โดยสามารถโหลดได้จาก App Store และ Google Play Store

Similar Posts