ยื่นภาษี ลดหย่อนภาษีครึ่งปี ภงด.94 2565

Cheat sheet 3 – ค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปี 2567 (ภ.ง.ด.94) มีอะไรบ้าง? – รู้งี้ SAVE ภาษีได้ตั้งนานแล้ว!

***บทความเกี่ยวกับภาษี แพทย์ ทันตแพทย์ทั้งหมดกำลังจะถูกย้ายไป www.morpasee.com ภายใต้ทีมงาน WunLawealth® เช่นกันครับ Please stay tuned!***

สำหรับค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปี หรือค่าลดหย่อนภาษี 2567 ฟลุคมักจะพบปัญหาเหล่านี้ซึ่งคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีปัญหาเดียวกัน นั่นก็คือ การ search หาค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปี 2567 ภงด.94 หรือ PND94 (ภาษาอังกฤษ) ว่ามีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง ซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นปัญหาโลกแตก เพราะมันหาในเว็บไม่ได้เลย!

ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน (และต้องยื่นเองด้วย) ผมเลยทำสรุปตารางค่าลดหย่อนภาษี 2567 ครึ่งปีต่างๆไว้ด้านล่างให้ทุกท่านนำไปใช้เรียบร้อยในแล้วนะครับ

นอกจากค่าลดหย่อนฯที่ผมสรุปมาให้แล้ว ในโพสนี้ยังแถมเนื้อหาสำคัญไว้ให้ด้วย นั่นก็คือ คำถามที่พบบ่อยที่สุดจากการทำงานในอาชีพที่ปรึกษาการเงินมาตลอด 4 ปี เกี่ยวกับ ภงด.94 หรือการยื่นภาษี คือ

  1. ฉันไม่รู้ว่า “ฉันต้องใช้แบบ ยื่นภาษี ภงด.” อะไร
  2. เรามีสิทธิ์ลดหย่อนอะไรบ้าง? ใช้ครบหรือยัง!?!
  3. จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนนั้นๆ ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง?
  4. “อ้าว! ฉันต้องยื่นครึ่งปีด้วยหรอ!?!”
  5. ลืมยื่นภาษีต้องทำยังไง!
  6. ผิดเงื่อนไขกองทุน RMF/SSF ทำยังไงดี!

    หากโพสนี้ได้ cover จุดไหนแล้วบ้างจะมี ✅ นะครับ
    (ซึ่งฟลุคจะทยอยโพสคอนเท้นต์เหล่านี้เป็นตอนๆให้นะครับ)

รายได้ของคนไทยมี 8 ชนิด

ประเภทเงินได้ตัวอย่างค่าลดหย่อนจากช่องทางรายได้
40(1)เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงหักเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ใช้ค่าลดหย่อนร่วม 40(1)+40(2))
40(2)ค่าจ้างที่รับเป็นจ็อบๆ ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้าหักเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(ใช้ค่าลดหย่อนร่วม 40(1)+40(2))
40(3)ค่าลิขสิทธิ์หักเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
40(4)ดอกเบี้ย เงินปันผลหักค่าใช้จ่ายไม่ได้
40(5)ค่าเช่าตามจริงหรือเหมาจ่าย 10-30%
40(6)วิชาชีพอิสระ ประกอบด้วย
ผู้ประกอบโรคศิลปะ/ทนาย/วิศวกร/สถาปัตย์/นักบัญชี
ตามจริงหรือเหมาจ่าย 30%, 60%
40(7)รับเหมาก่อสร้างโดยที่ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้ที่จัดหาสัมภาระเองตามจริงหรือเหมาจ่าย 60%
40(8)รายได้ช่องทางอื่นๆที่ไม่เข้าข่าย 40(1)-(7)ตามจริงหรือเหมาจ่าย
ตารางแสดงชนิดของรายได้ของคนไทยพร้อมแสดงตัวอย่าง

รายได้แบบเราต้องยื่นครึ่งปี หรือ เต็มปี?

หลังจากที่เราทราบชนิดของรายได้ของเราแล้ว เราจะสามารถทราบได้ว่าเราจะต้องยื่นภาษีแบบไหนดังตารางด้านล่างนี้

หากเรามีรายได้ครึ่งปี (1 ม.ค.-31 มิ.ย.) ชนิด 40(5)-40(8) ไม่ถึง 60,000 บาท ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีครึ่งปี ให้ยื่นแบบเต็มปีอย่างเดียวและทีเดียว แต่หากมีรายได้ครึ่งปีเกิน 60,000 บาท “ต้อง” ยื่นทั้งภาษีครึ่งปีและเต็มปีด้วย

ลักษณะรายได้ของผู้เสียภาษียื่นภาษีครึ่งปียื่นภาษีทั้งปี
1บุคคลผู้มีรายได้ 40(5)-40(8)
(ในครึ่งปีแรก และ/หรือ ครึ่งปีหลัง)

ภ.ง.ด.94
ยื่นรายได้ 40(5)-(8)

ภ.ง.ด.90
ยื่นรายได้ 40(1)-(8)
2บุคคลผู้มีรายได้เงินเดือน 40(1) อย่างเดียว
ภ.ง.ด.91
ยื่นรายได้ 40(1)-(8)
3บุคคลผู้มีรายได้ 40(2)-(4) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรายได้ 40(1)-(4) มากกว่า 1 รูปแบบ

ภ.ง.ด.90
ยื่นรายได้ 40(1)-(8)

ปล. ภงด.90 ภงด.91 ภงด.94 คือชื่อเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบฯ จริงๆไม่ต้องจำตัวเลข เพราะตอนยื่นออนไลน์ มันจะ generate เอกสารให้แบบอัตโนมัติ ยกเว้นแต่หากลืมยื่น ยื่นเพิ่มเติม หรือยื่นแบบกระดาษที่เราจะต้องส่งเอกสารตัวจริงไปที่สรรพากรเขตของเรา เราถึงจะต้องจำ “ชื่อเอกสาร” ให้ถูก

ช่วงเวลาที่ต้องยื่นภาษี 2567 หมดเขตเมื่อไหร่

– ภงด.94 = เอกสารยื่นครึ่งปี
– ให้กรอกตัวเลขรายได้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. คำนวณภาษีครึ่งปี 2567 และยื่นประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค. ของปีนั้นๆ

– ภงด.91 = เอกสารยื่นทั้งปี กรณีมีรายได้เฉพาะเงินเดือน 40(1)
– ให้กรอกรายได้ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. 2567 และยื่นภายในเดือนมี.ค.ของปีถัดไป
ภงด.90 = เอกสารยื่นทั้งปี หากมีรายได้อื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะเงินเดือน 40(1)
– ให้กรอกรายได้ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. 2567 และยื่นภายในเดือนมี.ค.ของปีถัดไป

กรณีมีรายได้ 40(5)-(8) จะต้องยื่น 2 รอบ คือ ครึ่งปี (ภงด.94) ให้ยื่นเฉพาะรายได้ 40(5)-(8) เท่านั้น เมื่อยื่นทั้งปี (ภงด.90) ให้ยื่นรายได้ทั้งหมด 40(1)-(8) โดยตอนคำนวณภาษีทั้งปี จะต้องนำรายได้ของครึ่งปีแรกมาคิดด้วยเสมือนคิดใหม่ทั้งหมด

ตารางค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปีและทั้งปี อะไรใช้ลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง?

สิทธิ์ค่าลดหย่อนที่สามารถใช้ได้ค่าลดหย่อนครึ่งปี
ภงด. 94 สูงสุดที่สามารถใช้ได้
(บาท)
ค่าลดหย่อนทั้งปี
ภงด. 90 สูงสุดที่สามารถใช้ได้
(บาท)
หมายเหตุ
ผู้มีเงินได้30,00060,000หากเป็นบุคคลซึ่งเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร/รัฐบาลไทย จะได้ค่าลดหย่อนนี้โดยอัตโนมัติ
คู่สมรสผู้ไม่มีเงินได้30,00060,000หากสามี/ภรรยา “ที่จดทะเบียนสมรส” อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
บุตร15,000

หากบุตรคนที่ 2 เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 เป็นต้นไปลดหย่อนได้เป็นคนละ 30,000 บาท/คน
30,000

หากบุตรคนที่ 2 เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 เป็นต้นไปลดหย่อนได้เป็นคนละ 60,000 บาท/คน
อ่านเพิ่มเติม ที่เว็บกรมสรรพากร
บิดา/มารดา

หรือ

บิดา/มาดราของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
15,00030,000– บิดา/มารดา หรือบิดา/มารดาของคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
หากมีบุตรหลายคน บิดาหรือมารดาจะถูกนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้แค่ครั้งเดียวต่อปีภาษีเท่านั้น ดังนั้นพี่น้องต้องตกลงกันว่าใครจะนำบิดา หรือมารดาไปลดหย่อนในปีภาษีนั้นๆ
– ต้องใช้เอกสาร ล.ย. 03 ให้บิดา/มารดาหรือ บิดา/มารดาของคู่สมรสเซ็นด้วย
อุปการะผู้พิการหรือทุพพลภาพ30,00060,0001.บุคคลพิการ/ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
2.ต้องใช้เอกสาร ล.ย. 04 ตอนยื่นฯด้วย
3.อ่านเพิ่มเติม
เบี้ยประกันชีวิตเมื่อรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วลดหย่อนได้ไม่เกิน 95,000เมื่อรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000เงื่อนไขการใช้สิทธิ์คือจะต้องชำระเบี้ยประกันภายใน 30 มิ.ย. 2567 ก่อนถึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภงด.94 ได้
เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้5,00010,000ต้องเป็นคู่สมรสที่สมรสมาแล้วทั้งปี
ประกันสุขภาพ25,00025,000เงื่อนไขการใช้สิทธิ์คือจะต้องชำระเบี้ยประกันภายใน 30 มิ.ย. 2567 ก่อนถึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภงด.94 ได้
ประกันสุขภาพบิดา/มารดา15,00015,000เงื่อนไขการใช้สิทธิ์คือจะต้องชำระเบี้ยประกันภายใน 30 มิ.ย. 2567 ก่อนถึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภงด.94 ได้
ประกันบำนาญสูงสุด 200,000 แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ครึ่งปีแรกก่อนหักค่าลดหย่อนสูงสุด 200,000 แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ก่อนหักค่าลดหย่อนเงื่อนไขการใช้สิทธิ์คือจะต้องชำระเบี้ยประกันภายใน 30 มิ.ย. 2567 ก่อนถึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภงด.94 ได้
SSFสูงสุด 200,000 แต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ครึ่งปีแรกก่อนหักค่าลดหย่อนสูงสุด 200,000 แต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ต่อปีก่อนหักค่าลดหย่อนต้องซื้อก่อน 30 มิ.ย. 2567 ถึงนำมาลดหย่อนครึ่งปี ภงด.94 ได้
RMFสูงสุด 500,000 แต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ครึ่งปีแรกก่อนหักค่าลดหย่อนสูงสุด 500,000 แต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ต่อปีก่อนหักค่าลดหย่อนต้องซื้อก่อน 30 มิ.ย. 2567 ถึงนำมาลดหย่อนครึ่งปี ภงด.94 ได้
ดอกเบี้ยกู้บ้าน95,000100,000
ช้อปดีมีคืน 2567ไม่เกิน 40,000ไม่เกิน 40,000ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กบข.
กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
ตารางลดหย่อนภาษี 2567 บุคคลธรรมดา

ตัวอย่างการคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษีครึ่งปีและทั้งปี 2567

หากนาย A มีงานประจำเป็นโปรแกรมเมอร์ เงินเดือนเดือนละ 100,000 บาท และมีคอนโดปล่อยเช่า รายได้เดือนละ 10,000 บาท นาย A จะมีรายได้จากเงินเดือน 40(1) และค่าเช่า 40(5)*

* ณ สมมุติฐานว่านาย A ไม่มีค่าลดหย่อนใดๆเพิ่มเลย เช่น ค่าลดหย่อนบิดา มารดา ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ RMF SSF

เงินได้สำหรับยื่นภาษี (ก่อนหักค่าลดหย่อนเพิ่มเติม)รายได้ยื่นครึ่งปี
ภงด.94
รายได้ยื่นทั้งปี
ภงด.90
40 (1) งานประจำโปรแกรมเมอร์
ลดหย่อน 100,000 บาท
1,200,000-100,000
= 1,100,000
40 (5) คอนโดปล่อยเช่า
ลดหย่อน เหมา 30%
60,000 – 30%
= 42,000
120,000 – 30%
= 84,000
ค่าลดหย่อนส่วนตัว30,00060,000
รวม12,0001,124,000

เงินได้ที่นาย A จะต้องยื่นฯสำหรับครึ่งปี 2567 คือ 40(1) 12,000 บาท
ส่วนเงินได้ที่นาย A จะต้องยื่นฯสำหรับทั้งปี 2567 คือ 40(1)+40(5) = 1,124,000 บาท ตามตารางด้านบน

Tips#1
เนื่องจากเงินได้ครึ่งปีแรกของนาย A ยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษี (รายได้ตั้งแต่ 150,000 บาทลงไป) ดังนั้นนาย A จะไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม แต่หากรายได้เกิน 150,001 บาท เขาจะต้องชำระภาษีเลย ไม่สามารถทบยอดไปชำระตอนยื่นภาษีทั้งปีได้


BONUS#1

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมหมวดประกันชีวิต ไหนบอกว่าค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปีได้แค่ครึ่งเดียว แต่ลดหย่อนได้เกือบเต็มแสนอย่างนั้นล่ะ!?!

เนื่องจากกฎหมายและนโยบายการสนับสนุนจากทางภาครัฐมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่การแก้กฎหมายต่างๆทำกระทำได้ช้ามากจึงใช้วิธีการออกกฎหมายลูกออกมาแทนการแก้กฎหมาย ก่อนหน้านี้ค่า “ลดหย่อน” ประกันชีวิตอยู่ที่ 10,000 บาท แต่ในปัจจบุันลดหย่อนได้มากถึง 100,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า! ดังนั้นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีก 90,000 บาท ทางกฎหมายจะใช้คำว่า “ยกเว้น” ภาษี

ซึ่งตอนเรายื่นครึ่งปีสรรพากรระบุว่า “ค่าลดหย่อน” จะสามารถใช้ได้แค่ “ครึ่งเดียว” แต่ไม่ใช่ “ค่ายกเว้น” ดังนั้นตัวค่ายกเว้นจึงลดหย่อนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ดังนั้นเราสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่างนี้

หมวดประกันชีวิตค่าลดหย่อน
(บาท)
ค่ายกเว้น
(บาท)
รวม
(บาท)
ค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปี ภงด.9410,000/2
= 5,000
90,00095,000
ค่าลดหย่อนภาษีทั้งปี ภงด.90, ภงด.9110,00090,000100,000

อ้างอิง: ค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปีกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/60579.html


คำถามที่พบบ่อย

หากมีรายได้ 40(1) จากงานประจำด้วย เราไม่นำรายได้ส่วนนี้มายื่นครึ่งปี และเราไม่นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Funds (PVD) มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในภ.ง.ด.94 เนื่องจากเงินที่จะนำเข้า PVD มาจาก 40(1) นั่นเอง

คำตอบ คือ ไม่ได้ครับ

หากคำนวณภาษีแล้วเราต้องเสียภาษีเพิ่ม >>> ต้องจ่ายเลย
แต่หากคำนวณภาษีแล้วเราสามารถขอคืนได้ >>> ยังขอคืนไม่ได้ ต้องรอขอคืนตอนยื่นแบบ ภงด.90 ทีเดียวครับ


หากเรื่องสารพันปัญหาภาษีกำลังทำให้คุณปวดหัวอยู่
แชทมาคุยกับเราได้ที่

ค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปี 2565
line add friend

Similar Posts